Wednesday, January 12, 2011

Nothing is impossible ( chandra me ani surya me ) ( mp3 + lyircs + video ) from marathi film sanai Chougadhe

Lyrics of marathi song from film sanai chougade

ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , ,


चंद्र मी ,सूर्य मी,  पत्रिकेतला मंगल पण मी  , 
babieeeee dont u know ................
चंद्र मी ,सूर्य मी,  पत्रिकेतला मंगल पण मी  , 
पाहणार मी, करणार मी ,  जे काही झाले केले मी ,
नशीब लिहितो चित्रगुप्त पण त्याचा पामर नौकर मी ...........

यज्ञ मी , अन मंत्र मी , शेंडीवाला भटजी पण मी ,
वधूपक्ष मी, वरपक्ष मी, या शालू वरची नक्षी मी , 
अंतरपाठ मी धरणारा , अन बाजूला करणारा मी ............

Nothing is imposssible when it comes to me , when it is left to me .
Nothing is imposssible when it comes to me , when it is left to me .
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , ,

कागद हि तुमचा , रंग हि तुमचे , चित्र मात्रमी रंगवायचे ,
लिहीन मी प्रेमाची कविता , शब्द मात्र तुम्ही जगायचे ..........
सूर मी,  आणि ताल मी, आणि ह्या गाण्याची चाल मी ...
हे सूर मी,  आणि ताल मी, आणि ह्या गाण्याची चाल मी ....

हळदी संगे पिवळा पिवळा, कुन्कावास वे लाल मी 
कहाणीत या दहा जीवांच्या  सुरवातीचा शेवट मी ........

Nothing is impossible when it comes to me , when it is left to me .
Nothing is impossible when it comes to me , when it is left to me ...

ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 

न विवाह म्हणजे प्रश्नचिन्ह अन: नाही ते कोड्याचे उत्तर 
विवाह म्हणजे उत्सुकता जणू बंद कुपीतील सुघंधी अत्तर
कितीक आले , कितीक गेले , कुणास ना हे कधी कळाले.... .. .
जुळू रंग न! जुळू रूप बस मानस मन जुळले कि झाले ..... 
हे मन तुम्ही ,ते मन तुम्ही, पण चिकटवनारा घोंद मी  ,.........................
babieeeee dont u know ................ 
हे मन तुम्ही ,ते मन तुम्ही, पण चिकटवनारा घोंद मी  ,.........................
तुम्ही कपाळी घेऊन फिरता ती नशिबाची नोंध मी
तू हि मी अन: हा हि मी अन: तो ती सारे सारे मी


Nothing is impossible when it comes to me , when it is left to me .
Nothing is impossible when it comes to me , when it is left to me ...

ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 
ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ उ ओ  ,,,, , ,, , , , 

please improve my grammar if wrong  -- Benhur 

MP3 and Youtube video link are below 
Comments